Beter in je vel

Gespecialiseerd in oefentherapie Cesar, McKenzietherapie, psychosomatische oefentherapie en slaapoefentherapie.

U kunt ook zonder verwijzing van een huisarts bij ons terecht.

Huishoudelijk reglement behandelingen tijdens Corona-maatregelen

Vanaf 30 april mogen paramedische beroepen langzaam en weloverwogen de zorg opschalen. Waar mogelijk blijven we de behandelingen op afstand (video- of telefonische consulten) geven. Als het noodzakelijk is kunnen we u vanaf 11 mei weer steeds vaker in de praktijk behandelen. Om zorgvuldig en veilig te werken zullen wij:
 • - Geen hand geven en niezen/hoesten in de elleboog.
 • - De praktijk na iedere behandeling voldoende schoonmaken.
 • - Voor en na de behandeling onze handen zorgvuldig wassen/desinfecteren.
 • - Indien nodig handschoenen en/of mondkapjes dragen.
 • - De behandeling afbellen als wij of één van onze gezinsleden ziekteverschijnselen heeft.
 • - De praktijk zo inrichten dat de 1,5-meter-regelgeving gehandhaafd kan worden.
 • - Onze agenda’s zo plannen dat er zo min mogelijk contact is met anderen binnen de praktijk.
Om zorgvuldig en veilig te werken vragen wij van u:
 • - Was bij binnenkomst de handen grondig (in het toilet; zeeppompje met elleboog bedienen), droog de handen met papier (vensterbankje) en gooi dit in het prullenbakje.
 • - Neem (voor oefentherapie) een groot (bad)laken mee.
 • - Nies/hoest in uw elleboog.
 • - Zeg de afspraak af indien u of een gezinslid ziekteverschijnselen heeft.
 • - Kom niet te vroeg of wacht indien mogelijk buiten of in de auto als u toch vroeg bent.
 • - Verlaat de praktijk na de behandeling zo snel mogelijk.
 • - Kom alleen naar de praktijk. Mocht dit niet mogelijk zijn overleg dan even met ons.
 • - Geef elkaar de ruimte in wachtruimte en gangen. Mensen die naar buiten gaan hebben hierbij voorrang.
 • - Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten.
Met het oog op de hygiëne zijn alle tijdschriften en folders verwijderd. Voor vragen of overleg zijn wij te bereiken op 024-6774749 of info@cesartherapiebeuningen.nl.